Seselwa annou reflesir byen e fer en bon swa pour lavenir Sesel

Lanpler sa kanpanny ifer nou tre enkyet lo ki pouarive apre ki reziltaeleksyon i ganny anonse.

Letan kanpanny i enn kianmenn bokou leksitasyonme osi byen ki bokou laenne menm dezord.

Bokou siporter pe donnlanmen partaz mesaz zotparti e kandida, me bokouosi pe regard sa momankanpanny koman enn kotzot pe ganny sa bon sanspour pas partou e menas,ensilte e gognard bann kinapa menm lopinyon politikavek zot.

Nou annan en sel Sesele Sesel i pour nou tou. Noumerit aprann respektelopinyon politik enn a lot eaprann viv ansanm danlinite malgre nou diferanspolitik. I malere pour vwar kii annan dimoun ki’n metson bord ouswa paviyon seli ki pe ganny zoure emaltrete. Me i osi annanbann ki pe enpoz zotlopinyon politik lo lezot. Iannan ki pe ganny zoureakoz zot pe defann en lotparti pour met okenn bordouswa paviyon devan zotlaport. Eski sa i bannaksyon normal e neseser?

Sa kantite konfli ki peleve depi ki kanpanny inkomanse, nou demande kipou arive apre eleksyon?Eski se sanmenm sa bannparti politik ki nou anvi metouswa remet pouvwar danzot lanmen? Eski vyolans elaenn i sanmenm ki nouanvi apre eleksyon? Seselwa annou reflesirbyen e fer en sel swa, enbon swa pour lavenir Sesel.