Parol pa pe ale avek aksyon

De parti politik pe koz lo linite dan zot slogan. Enn pe dir koste e lot pe dir Sesel i pour tou son zanfan. Me lo teren pandan kanpanny i annan zis divizyon ki pe ganny senmen.

Bann aktivis ki pe fer kanpanny pe zis rann dimoun pli fristre e sistenm ‘ek nou pa ek nou’ i pli evidan. I annan ki pe akte pa bezwen dimoun. E si ou pa siport en tel parti ou ganny met akote e ganny inyore.

Kanpanny i letan pour konekte avek nou dimoun e anmenn bann nouvo dan parti. Me i paret ki bann aktivis dan serten parti pe plito pas letan veye lekel ki siport tel parti ou non, gognard e dir bann move parol anver en lot swa rod problenm avek lezot ki napa menm lopinyon politik avek zot.

I regretab pour vwar ki i annan serten kandida ki pa koz avek elektora son distrik zis akoz in ganny dir ki sa bann tel endividi nepli siport sa tel parti. Avek bann tel latitid parey Sesel i klerman pa pe koste e i pa pour tou son zanfan.

Dan sa Sesel ki zot in batir ouswa anvi batir i annan zis en serten group dimoun ki vwar li ladan. Lamazorite Seselwa ki pe enspire pou vwar en vre sanzman dan Sesel, pa pe annan konfyans dan sa bann menm latitid ki zot in vwar deseni apre deseni. Sesel in plis ki ler ki i vreman apartyen a Seselwa e ki sak sitwayen i vwar li o sant devlopman sa pei beni.